Père Jerzy Popieluszko © Wikimedia Commons, domaine public